ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทรัพย์ธานี ๕ (จากถนนชายแดนตำบลปรุใหญ่-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทรัพย์ธานี ๕ (จากถนนชายแดนตำบลปรุใหญ่-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง ๓๐๔-บ้านถนนหัก ช่วงที่ ๒ (จากถนนเดิม คสล.เดิม-หมู่บ้านรุ่งเรืองแกรนด์วิลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง ๓๐๔-บ้านถนนหัก ช่วงที่ ๒ (จากถนนเดิม คสล.เดิม-หมู่บ้านรุ่งเรืองแกรนด์วิลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก ถึง บ้านหนองปลิง (จากซอยร่มบารมี ถึง สายแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ 3  บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา)  หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสุพรรณรัตน์ ซอย ๑๗ (จากถนนหน้าช่อง ๑๑-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)