ประชาสัมพันธ์บทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สระน้ำกลางบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหนองจะบก ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการชมหมอลำมาร่วมสนุกกับสุดยอดหมอลำเพลินเงินล้าน คณะสาวน้อย เพชรบ้านแพง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ Airplane park
ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550-ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกับมาตรา 33,34,35-ลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แสดงเอกสารการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อยืนยันจำนวนลูกจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566