ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการชมหมอลำมาร่วมสนุกกับสุดยอดหมอลำเพลินเงินล้าน คณะสาวน้อย เพชรบ้านแพง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ Airplane park
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566