โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566″ ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.หนองจะบก โดยในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นใบเตย ต้นตะไคร้ ต้นกระชาย ต้นฝรั่ง ต้นชะอม ต้นมะนาว ฯลฯ

โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ในงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมืองเด็กและเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง”

รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ในงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมืองเด็กและเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง”

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมืองเด็กและเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง” โคราชเมืองปลอดภัย เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข เพื่อเด็กและเยาวชนและทุกคน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 โดย#นายกบอสส์ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ เอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา

ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายข้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกซอยร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายข้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกซอยร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.15 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายข้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกซอยร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายซอย 20 มีนา หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายซอย 20 มีนา หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายซอย 20 มีนา หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16/2566

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16/2566

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส

MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วม MOU บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ระหว่าง คณะสงฆ์วัดบ้านต่างตา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบวางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก พร้อมกันนี้ ได้สำรวจเพื่อเตรียมการของบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านให้แก่คนพิการในพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก พร้อมกันนี้ ได้สำรวจเพื่อเตรียมการของบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านให้แก่คนพิการในพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกอบต. พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และอสม.หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก พร้อมกันนี้ ได้สำรวจเพื่อเตรียมการของบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านให้แก่คนพิการในพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้ความสำคัญยิ่ง กับการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมอบต. หนองจะบก