ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    หน้าแรก 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแว ...
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องป ...
วันที่พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 คณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทร ...
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 คณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงกา ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิดสลิงและพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า
   การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา
   การกำหนดราคากลางวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
   การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายสืบศิริ 40 (มารวย) ม.5 บ้านบุญเรือง ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราช
   การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเฟื่องฟ้า 7 ม.5 บ้านบุญเรือง ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่งเสียงเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเกาะกา
ข่าวย้อนหลัง
 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.