ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

**********************************

 

v  สภาพทั่วไป

Ø    ที่ตั้ง  

ตำบลหนองจะบก  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอเมืองนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ  10   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

·        ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลหนองกระทุ่ม  และตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

·        ทิศใต้               ติดต่อกับ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

·        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

·        ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลสุรนารี  และตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

               

Ø    เนื้อที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มีพื้นที่ทั้งหมด  23.56  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  14,725  ไร่

 

Ø    ลักษณะภูมิประเทศ

                                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ของตำบลหนองจะบก มีลักษณะพื้นที่ของตำบล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ทางตอนบนและติดเขตเทศบาล มีคลองชลประทานไหลผ่านเป็นพื้นที่ราบ  เหมาะสำหรับการทำนา และปลูกผักสวนครัว อีกส่วนหนึ่ง คือ พื้นที่ของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเขตเทศบาล เขตตำบลทางทิศเหนือ ติดกับตำบลปรุใหญ่ และเขตตำบลทางทิศตะวันออกเลียบขนานกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านตำบลปรุใหญ่ มาตำบลหนองจะบก พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นที่ราบสูง เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ ส่วนพื้นที่ของหมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม  อยู่ในเขตผังเมืองรวมนครราชสีมา

จำนวนหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน   โดยแยกเป็นจำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย/หญิง ดังนี้

 

หมูที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

1

บ้านต่างตา

198

296

303

599

2

บ้านกรีน

409

453

541

994

3

บ้านถนนหัก

1,294

1,081

1,273

2,354

4

บ้านหนองปรู

2,156

2,103

2,318

4,421

5

บ้านหนองกระทุ่ม

1,999

2,191

2,555

4,746

รวม

6,056

6,124

6,990

13,114

 

Ø    ประชากร

                        - ประชากรทั้งสิ้น  13,114  คน  แยกเป็นชาย  6,124  คน  หญิง  6,990  คน

 

 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.