ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

**********************************

 

v    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป

 

v    หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

·        โรงงานอุตสาหกรรม                              จำนวน  3  แห่ง

·        โรงสีข้าว                                                 จำนวน  -   แห่ง

·        ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                   จำนวน  4  แห่ง

·        โกดังเก็บสินค้าและอื่น ๆ                       จำนวน  8  แห่ง

·        โรงแรม                                                   จำนวน  1  แห่ง

·        อาร์พารท์เม้นท์                                       จำนวน    3  แห่ง

·        ฟาร์ม                                                       จำนวน    2  แห่ง

 

 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.