ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

**********************************

 

v   การศึกษา

·        โรงเรียนประถมศึกษา                           จำนวน   2    แห่ง

·        ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล                     จำนวน   1   แห่ง

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก   จำนวน   2   แห่ง

·        ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                จำนวน   5    แห่ง

 

v   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

·        วัด                                                            จำนวน   3    แห่ง

·        สำนักสงฆ์                                               จำนวน   -    แห่ง

·        โบสถ์                                                      จำนวน   -     แห่ง

·        มัสยิด                                                      จำนวน   -    แห่ง

 

v   สาธารณสุข

·        โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง            จำนวน   -      แห่ง

·        สถานีอนามัยประจำตำบล                      จำนวน   1     แห่ง

(ศูนย์แพทย์ชุมชนหนองปรู)

·        สถานพยาบาลเอกชน                             จำนวน   -      แห่ง 

·        ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          จำนวน   -      แห่ง

·        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 

v   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

·        สถานีตำรวจชุมชน                                  จำนวน   -      แห่ง

·        รถดับเพลิง                                              จำนวน   1     คัน

 

 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.