ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     สภาพการเกษตร 

สภาพการเกษตร
สภาพการเกษตร  

สภาพการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

**********************************

 

v    ตำบลหนองจะบก  มีพื้นที่การเกษตร  ประมาณ  10,370  ไร่     โดยแบ่งเป็น

Ø           ทำนา                                       จำนวน    391      ไร่

Ø           ทำไร่                                       จำนวน   4,180    ไร่                               

Ø           พืชสวน                                   จำนวน   2,214    ไร่

Ø           พืชผัก                                      จำนวน   1,230    ไร่

Ø           ไม้เศรษฐกิจ (ไม้โตเร็ว)         จำนวน   1,977    ไร่

Ø           อื่น ๆ                                       จำนวน     309     ไร่

 

v    การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Ø           ด้านพืช

·        ข้าวนาปี      391   ไร่                        จำนวนเกษตรกร          78     ราย

·        พืชไร่       4,186    ไร่                      จำนวนเกษตรกร      211    ราย

-       มันสำปะหลัง     3,513    ไร่

-       อ้อยโรงงาน         373    ไร่

-       ข้าวโพด              300    ไร่

·        พืชสวน   2,214   ไร่           จำนวนเกษตรกร   122   ราย

-       มะม่วง           1,340    ไร่ 

-       อื่น ๆ               874      ไร่

·        พืชผัก                  1,230     ไร่         จำนวนเกษตรกร   181    ราย

·        ไม้เศรษฐกิจ            874     ไร่         จำนวนเกษตรกร   149    ราย

Ø     ด้านปศุสัตว์

·        โค   จำนวน   96    ตัว           จำนวนเกษตรกร    16    ราย

·        กระบือ            จำนวน   54    ตัว       จำนวนเกษตรกร     8    ราย

·        สุกร            จำนวน   80    ตัว      จำนวนเกษตรกร    16   ราย

·        ไก่                   จำนวน   700   ตัว      จำนวนเกษตรกร    30   ราย

·        เป็ด  จำนวน   185   ตัว      จำนวนเกษตรกร     8    ราย

Ø     ด้านประมง

·        เลี้ยงปลาในบ่อ  จำนวน  28  ไร่     จำนวนเกษตรกร   27   ราย

 

 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.