ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     ศักยภาพของท้องถิ่น 

ศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของท้องถิ่น  

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

**********************************

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  แบ่งส่วนราชการการบริหารงานภายใน  ออกเป็น  6  ส่วน  ดังนี้

ü     สำนักปลัด

ü     กองคลัง

ü     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ü     กองช่าง

ü     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ü     กองส่งเสริมการเกษตร

 

v    จำนวนบุคลากร                    มีจำนวนรวม    44   คน

Ø     พนักงานส่วนตำบล                       จำนวน         16         คน

Ø     ลูกจ้างประจำ                                 จำนวน        4            คน

Ø     พนักงานจ้างตามภารกิจ                                จำนวน       12           คน

Ø     พนักงานจ้างทั่วไป                        จำนวน       12     คน                                                             

 

v   ระดับการศึกษาของบุคลากร

Ø     พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

·        ปริญญาโท                                      จำนวน                      2            คน

·        ปริญญาตรี                                       จำนวน                    13           คน

·        มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                   จำนวน                      5            คน

Ø     พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

·        ปริญญาตรี                                                       จำนวน                    6              คน

·        มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                   จำนวน                    9              คน

·        ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา              จำนวน                 9 คน                                                                                                                                  

v   ด้านการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก   มีการบริหารรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบ  3  ปี ย้อนหลัง    ดังต่อไปนี้

 

รายการ

..  2550

..  2551

..  2552

รายรับ

25,505,186.-

31,391,726.-

30,691,600.-

รายจ่าย

17,499,126.71

16,675,773.98

25,551,567.54

 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.