หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางอนัญญา อนุศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิพย์ สครรัมย์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายศักดิ์ชาย กตบุญวงศ์
นิติกร


นางดลพรรณ หมวดคำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุราภรณ์ ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเกษศิริ ปลื้มสุนทร
นักพัฒนาชุมชน


นางจุฑาทิพย์ เดชศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวจันทร์จิรา โถมกระโทก
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวจุรีภรณ์ ฤทธิ์จันอัด
เจ้าพนักงานธุรการ


พ.อ.อ.นวัสภ์คม มงคลธนะนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกชมล อ่อนน้อม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางขนิฐา สวนจะบก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสม สังฆะรัตน์
นักการ


นายวีระพล สุขกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายทองเบี้ยว ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายสามารถ จันทร์รัตนประภา
พนักงานขับรถยนต์


นายฉัตร ทองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุสรณ์ ลี้ชัยสิน
ยาม


นางสาวแสงเดือน แสนสุข
คนงานทั่วไป


นายภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป


นางสาวพรพิมล เทพทัศน์
คนงานทั่วไป
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,559

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : nongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.