โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับประชาชน
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทาง Online


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นางอนัญญา อนุศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิพย์ สครรัมย์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นายศักดิ์ชาย กตบุญวงศ์
นิติกร


นางดลพรรณ หมวดคำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุราภรณ์ ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเกษศิริ ปลื้มสุนทร
นักพัฒนาชุมชน


นางจุฑาทิพย์ เดชศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวจันทร์จิรา โถมกระโทก
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวจุรีภรณ์ ฤทธิ์จันอัด
เจ้าพนักงานธุรการ


พ.อ.อ.นวัสภ์คม มงคลธนะนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกชมล อ่อนน้อม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางขนิฐา สวนจะบก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสม สังฆะรัตน์
นักการ


นายวีระพล สุขกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายทองเบี้ยว ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายสามารถ จันทร์รัตนประภา
พนักงานขับรถยนต์


นายฉัตร ทองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุสรณ์ ลี้ชัยสิน
ยาม


นางสาวแสงเดือน แสนสุข
คนงานทั่วไป


นายภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป


นางสาวพรพิมล เทพทัศน์
คนงานทั่วไป
สายตรงผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.33.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 145,500

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.หนองจะบก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906   Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.