ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นางอนัญญา อนุศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศักดิ์ชาย กตบุญวงศ์
นิติกร


นางดลพรรณ หมวดคำ
นักจัดการงานทั่วไป


นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุราภรณ์ ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเกษศิริ ปลื้มสุนทร
นักพัฒนาชุมชน


นางจุฑาทิพย์ เดชศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวจันทร์จิรา โถมกระโทก
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวจารุวรรณ อังคณาวิศัลย์
เจ้าพนักงานธุรการ


พ.อ.อ.นวัสภ์คม มงคลธนะนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกชมล อ่อนน้อม
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาวขนิฐา อินทร์ผักแว่น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสม สังฆะรัตน์
นักการ


นายวีระพล สุขกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายทองเบี้ยว ขันทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายสามารถ จันทร์รัตนประภา
พนักงานขับรถยนต์


นายสายชล สุดสวาท
พนักงานขับรถยนต์


นายฉัตร ทองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุสรณ์ ลี้ชัยสิน
ยาม


นางสาวแสงเดือน แสนสุข
คนงานทั่วไป
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.