หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางจิราภา วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรวีภรณ์ มูลจัด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางศิริวรรณ ชาติพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจีราวรรณ พินิจชัย
นักวิชาการพัสดุ


นางวัชรี ศิริโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนารีรัตน์ จันทนันท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุนทรี วรสาย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยณรงค์ ชัยวิรูญรัตน์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวจิตราภรณ์ ภูทะวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวปรภาส์ คงเกษมภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,620

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : nongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.