ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางจิราภา วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรวีภรณ์ มูลจัด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางศิริวรรณ ชาติพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจีราวรรณ พินิจชัย
นักวิชาการพัสดุ


นางวัชรี ศิริโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนารีรัตน์ จันทนันท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุนทรี วรสาย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยณรงค์ ชัยวิรูญรัตน์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวจิตราภรณ์ ภูทะวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวปรภาส์ คงเกษมภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.