โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับประชาชน
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทาง Online


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางจิราภา วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรวีภรณ์ มูลจัด
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางศิริวรรณ ชาติพุดซา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจีราวรรณ พินิจชัย
นักวิชาการพัสดุ


นางวัชรี ศิริโชติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนารีรัตน์ จันทนันท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสุนทรี วรสาย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยณรงค์ ชัยวิรูญรัตน์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวจิตราภรณ์ ภูทะวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวปรภาส์ คงเกษมภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สายตรงผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.62.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 145,327

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.หนองจะบก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2627
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906   Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.