ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  


นางบัวทอง โมรินทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข


นายอำนาจ หาญโนนแดง
พนักงานขับรถยนต์


นายคงศักดิ์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์


นางถาวรีย์ ไพรสันเทียะ
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย ชโลปถัมภ์
คนงานทั่วไป


นายสุภิชาติ ตั้งไพโรจน์วงศ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย มะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดา ทุเกาะ
คนงานประจำรถขยะ


นายวิหก มะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ


นายฤทธิรงค์ สถิตย์ธรรม
คนงานประจำรถขยะ


-
คนงานประจำรถขยะ
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มกราคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.