หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  


นายธีร์ธวัช บรรจงปรุ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางบัวทอง โมรินทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข


นางสาวศิริพร ภูมิสนิท
นักวิชาการสุขาภิบาล


สิบเอกทรงวุฒิ หงษ์ไทย
นักจัดการงานทั่วไป


นายคงศักดิ์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายอำนาจ หาญโนนแดง
พนักงานขับรถยนต์


นายศุภชัย ชโลปถัมภ์
คนงานทั่วไป


นายสุภิชาติ ตั้งไพโรจน์วงศ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย มะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดา ทุเกาะ
คนงานประจำรถขยะ


นายวิหก มะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ


นายฤทธิรงค์ สถิตย์ธรรม
คนงานประจำรถขยะ


-
คนงานประจำรถขยะ
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,701

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : nongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.