โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับประชาชน
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทาง Online


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  


นายธีร์ธวัช บรรจงปรุ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางบัวทอง โมรินทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข


นางสาวศิริพร ภูมิสนิท
นักวิชาการสุขาภิบาล


นายอำนาจ หาญโนนแดง
พนักงานขับรถยนต์


นายคงศักดิ์ เข็มทอง
พนักงานขับรถยนต์


นางถาวรีย์ ไพรสันเทียะ
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย ชโลปถัมภ์
คนงานทั่วไป


นายสุภิชาติ ตั้งไพโรจน์วงศ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย มะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดา ทุเกาะ
คนงานประจำรถขยะ


นายวิหก มะสันเทียะ
คนงานประจำรถขยะ


นายฤทธิรงค์ สถิตย์ธรรม
คนงานประจำรถขยะ


-
คนงานประจำรถขยะ
สายตรงผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.33.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 145,523

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.หนองจะบก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906   Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.