หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1.ญัตติ ขอให้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 มติ เห็นชอบ 2. เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564 มติ เห็นชอบ
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประชุมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประชุม(เฉพาะกิจ) แนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ. และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนมทส. ประตู 1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยรองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก รายนางสาวเสาวนีย์ ขอดวงกลาง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ รพ.สต.หนองปรู
วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 ข้าราชการพร้อมด้วยพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานอบต.หนองจะบก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน และเพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยรองปลัดชนัดดา เพ็ชรการณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างอบต.หนองจะบก ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก โดยดำเนินการนำรถดูดโคลน เพื่อดูดสิ่งปฏิกูลจากรางระบายน้ำ ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และลดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยได้รับความร่วมมือจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 (ร.3/2) และเทศบาลนครนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์สาธิตการตลาดหมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ประชุมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำเดือน เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ต่อไป
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,676

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : nongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.