ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมพิธิเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญอบต. ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มอบถังขยะให้แก่ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านต่างตา จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มอบถังขยะให้แก่ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองปรู จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดย ท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้นำคณะศึกษาดูงาน(กลุ่มอาชีพตำบลหนองจะบก) ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศรีรักษ์โลก (Eco Lady) จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มอาชีพตำบลหนองจะบก ศึกษาดูงานอาชีพ นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านปรึกใหญ่สามัคคี จ.ชลบุรี
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยประธานสภาอบต.หนองจะบก นายภูดิท สังข์ทอง คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และรองปลัดนารี ไชยนอก รองปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.หนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานเปิดโครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและพิธีปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียน สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การทำปลาส้ม และปลาไร้ก้าง สูตรสมุนไพร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยท่านนายกอบต.หนองจะบกได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังโรคและภัยจากการบริโภคอาหารและยาที่ไม่ถูกต้อง ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กับกิจกรรมฝึกอบรมแบ่งปันรักให้ลูกหลาน และกิจกรรมเสริมสุขภาพกายใจ สานสายใยด้วยสันทนาการสร้างสรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส งานปั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กิจกรรมการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ เวลา 13.30 น.
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการดำเนินงานการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในตำบลหนองจะบก
จัดเตรียมห้องเรียนต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นครราชสีมา ได้ให้ความอนุเคราะห์ฝึกอบรมโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 2 ซึ่งอบรมหลักสูตรอาหารไทย เมนู สาคูไส้หมู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนไทย กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ในกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านบุญเรือง ที่ 5 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก รุ่นที่ 2 และในวันนี้ท่านนายกฯกมล อ่อนน้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมพบปะสว.วัยใสใส เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนในครั้งนี้
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ บริเวณที่ทำการมูลนิธิพุทธธรรม 31 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ถนน 204 ตำบลหนองจะบก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียน ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.ตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก จัดโครงการจัดงานมุฑิตาจิตศิษย์- ลูก (บัณฑิตน้อย) และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นท่านประธานในพิธี
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตร/พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายกมล อ่ออน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีและใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนตำบลหนองจะบก วิ่งคบเพลิงงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกอบต.หนองจะบก ข้าราชการอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ข และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำและอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561 จัดโดยรพ.สต.หนองปรู โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด พร้อมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อุดหนุนเงินให้กลุ่ม อสม.ตำบลหนองจะบก จัดทำ โครงการการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคระบาด ให้กับอาสาสมัคร SRRT โดยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายก อบต.หนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมแบ่งฝันปันรักให้ลูกหลาน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัยใสใสใจรักษ์หนองจะบก รุ่น 1 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอบต.หนองจะบกสะอาด สดใส เพราะทุกคนร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปรู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พร้อมด้วยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองปรู ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแหล่งชุมชนที่ประชากรหนาแน่น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างกำลังใจให้กับหมู่บ้าน และร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง ร่วมบูรณาการกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองจะบก โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา วัดหนองปรู หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 กิจกรรม 5 ส ณ วัดบ้านหนองปรู
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 สว วัยใส ใจรักหนองจะบก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สัปดาห์ที่ 2 ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "การพัฒนาจิตใจ" และนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ได้ให้กำลังใจท่านสว วัยใส ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเต้นแอรบิค และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองจะบก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สว.วัยใสๆ ใจรักษ์หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประชาสัมพันธ์ ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ "ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"
วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2561 วันแรกของปี นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยจิตอาสา หน่วยทหาร และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยทำกิจกรรมทำความสะอาด คัดแยกขยะ และร่วมทำบุญปีใหม่ ทอดผ้าป่า ณ วัดหนองปรู ม.4
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ข้าวใหม่ กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร ขอแนะนำร้านยายลังกาปลาเผา ถนนมทส.ประตู1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม และข้าราชการ พนักงานจ้าง เปิดเต้นท์จุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดกิจกรรมปีใหม่ไทย 2561 พร้อมนำเด็กๆ ผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมทำบุญปีใหม่สืบสานประเพณีไทย
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ และโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นางสาวนันท์มนัส รอดทัศนา และคณะครู มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ได้บรรเลงเพลงปีใหม่มอบให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน “ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี กินเข่าค่ำรำบูชา สักการะท้าวสุรนารี” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรู ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองปรู และได้พูดคุยพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมแจ้งแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองจะบกและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก รุ่น สถาปนาท้าวสุรนารี ครบ 190 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกันดำเนินโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้มอบนโยบายความสะอาดให้แก่ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมแผนชุมชนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนหนองจะบก คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ดำเนินโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางเข้าบ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงานแถลงข่าว ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี "กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี" โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เช้าวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.39 น. ณ บริเวณลานพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาอบต.หนองจะบก และข้าราชการอบต.หนองจะบก ได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำล้ำน้ำลำตะคอง ภายในวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 รับมอบและส่งมอบดอกไม้จันทน์
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.หนองจะบก ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.