โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สำหรับประชาชน
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทาง Online  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเลือกประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก และหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร/ชุมชน ภายในตำบลหนองจะบก ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกพิทักษ์ เมธานุวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการตำบลหนองจะบก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 รายนายวณิชย์ วิทยบุษราคัม เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก โดยดำเนินการนำรถดูดโคลน จากเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อดูดสิ่งปฏิกูลจากรางระบายน้ำ ทำความสะอาดรางระบายน้ำ และลดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยได้รับความร่วมมือจาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 (ร.3/2) , เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก  ประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมในการจัดทำ(ร่าง)แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประชุมคณะกรรมการกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก ครั้งที่ 1/2564 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบกองทุนฯ ร่างแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2564 และร่างแต่งตั้งอนุกรรมการ/คณะทำงาน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.33.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 145,515

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของอบต.หนองจะบก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906   Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.