ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11- 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร/ชุมชน ณ เทศบาลเมืองขลุง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ศึกษาดูงาน ณ อบต.วังกระแจะ จังหวัดตราด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ต.หมอ อ.ประสาท จ.สุรินทร์ จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ต.หมอ อ.ประสาท จ.สุรินทร์
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายวิชิต มะสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกับสุรนารีรุ่นแรก (2527) ปลูกต้นแคฝรั่ง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายวิชิต มะสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกับสุรนารีรุ่นแรก (2527) ปลูกต้นแคฝรั่ง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำ บริเวณถนนใต้เขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ขณะนี้ท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบก ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำใต้ดินตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มขี้น จึงขออนุญาตแจ้งไปยังท่านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน สามารถมาขอรับบริการน้ำจาก อบต.หนองจะบก และทางท่านนายกและ เจ้าหน้าที่อบต.ของเราจะเร่งหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ โทร.044-756906 กด 0 หรือแจ้งความประสงค์ใต้ภาพนี้ ขอบพระคุณค่ะ
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยสภาอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ หน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางถนนมิตรภาพ โดยร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลโคกกรวด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ณ ลานเอนกประสงค์ทต.โคกกรวด โดยท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
เช้าวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานอบต.หนองจะบก ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก สภาอบต.หนองจะบก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรูพร้อมด้วยครูและนักเรียน ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะบก ได้ให้โอวาทเพื่อดำเนินการ " กิจกรรมพัฒนา ตำบลหนองจะบก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2561 " ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยทำความสะอาดรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจะบก 
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ณ รพ.สต.หนองปรู
วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองจะบก ได้ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายกกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ฝึกอบรมและปลูกหญ้าแฝก ณ สำนักงานอบต.หนองจะบก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มดอกไม้ สุรนารีวิลเลจ ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หนองจะบก และประชาชนตำบลหนองจะบกร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองปรู วัดบ้านถนนหัก วัดตาโหรน และวัดต่างตา
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายภูดิท สังข์ทอง ประธานสภาอบต.หนองจะบก มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมรายได้ให้แก่่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประชาชนตำบลหนองจะบกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และข้าราชการอบต.หนองจะบก ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ขอเชิญประชาชนตำบลหนองจะบกทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ซึ่งในวันนี้ท่านคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานอบต.หนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ปราสาทตาเหมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมพิธิเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญอบต. ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มอบถังขยะให้แก่ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านต่างตา จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มอบถังขยะให้แก่ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองปรู จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดย ท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้นำคณะศึกษาดูงาน(กลุ่มอาชีพตำบลหนองจะบก) ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศรีรักษ์โลก (Eco Lady) จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มอาชีพตำบลหนองจะบก ศึกษาดูงานอาชีพ นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านปรึกใหญ่สามัคคี จ.ชลบุรี
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยประธานสภาอบต.หนองจะบก นายภูดิท สังข์ทอง คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และรองปลัดนารี ไชยนอก รองปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.หนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานเปิดโครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและพิธีปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียน สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การทำปลาส้ม และปลาไร้ก้าง สูตรสมุนไพร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยท่านนายกอบต.หนองจะบกได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังโรคและภัยจากการบริโภคอาหารและยาที่ไม่ถูกต้อง ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กับกิจกรรมฝึกอบรมแบ่งปันรักให้ลูกหลาน และกิจกรรมเสริมสุขภาพกายใจ สานสายใยด้วยสันทนาการสร้างสรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส งานปั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กิจกรรมการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ เวลา 13.30 น.
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการดำเนินงานการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในตำบลหนองจะบก
จัดเตรียมห้องเรียนต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นครราชสีมา ได้ให้ความอนุเคราะห์ฝึกอบรมโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 2 ซึ่งอบรมหลักสูตรอาหารไทย เมนู สาคูไส้หมู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนไทย กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ในกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านบุญเรือง ที่ 5 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก รุ่นที่ 2 และในวันนี้ท่านนายกฯกมล อ่อนน้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมพบปะสว.วัยใสใส เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนในครั้งนี้
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ บริเวณที่ทำการมูลนิธิพุทธธรรม 31 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ถนน 204 ตำบลหนองจะบก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียน ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.ตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก จัดโครงการจัดงานมุฑิตาจิตศิษย์- ลูก (บัณฑิตน้อย) และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นท่านประธานในพิธี
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตร/พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายกมล อ่ออน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีและใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนตำบลหนองจะบก วิ่งคบเพลิงงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกอบต.หนองจะบก ข้าราชการอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ข และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำและอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561 จัดโดยรพ.สต.หนองปรู โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด พร้อมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อุดหนุนเงินให้กลุ่ม อสม.ตำบลหนองจะบก จัดทำ โครงการการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคระบาด ให้กับอาสาสมัคร SRRT โดยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายก อบต.หนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมแบ่งฝันปันรักให้ลูกหลาน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัยใสใสใจรักษ์หนองจะบก รุ่น 1 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอบต.หนองจะบกสะอาด สดใส เพราะทุกคนร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปรู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พร้อมด้วยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองปรู ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแหล่งชุมชนที่ประชากรหนาแน่น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างกำลังใจให้กับหมู่บ้าน และร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง ร่วมบูรณาการกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองจะบก โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา วัดหนองปรู หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 กิจกรรม 5 ส ณ วัดบ้านหนองปรู
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 สว วัยใส ใจรักหนองจะบก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สัปดาห์ที่ 2 ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "การพัฒนาจิตใจ" และนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ได้ให้กำลังใจท่านสว วัยใส ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเต้นแอรบิค และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองจะบก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สว.วัยใสๆ ใจรักษ์หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.