ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.หนองจะบก ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รับดอกไม้จันทร์จากประชาชนตำบลหนองจะบก
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประชาชนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ งบประมาณจัดสรรโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยายน 2560
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.