ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส งานปั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กิจกรรมการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ เวลา 13.30 น.
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการดำเนินงานการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในตำบลหนองจะบก
จัดเตรียมห้องเรียนต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นครราชสีมา ได้ให้ความอนุเคราะห์ฝึกอบรมโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 2 ซึ่งอบรมหลักสูตรอาหารไทย เมนู สาคูไส้หมู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนไทย กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ในกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านบุญเรือง ที่ 5 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก รุ่นที่ 2 และในวันนี้ท่านนายกฯกมล อ่อนน้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมพบปะสว.วัยใสใส เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนในครั้งนี้
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ บริเวณที่ทำการมูลนิธิพุทธธรรม 31 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ถนน 204 ตำบลหนองจะบก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียน ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.ตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก จัดโครงการจัดงานมุฑิตาจิตศิษย์- ลูก (บัณฑิตน้อย) และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นท่านประธานในพิธี
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตร/พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายกมล อ่ออน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีและใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนตำบลหนองจะบก วิ่งคบเพลิงงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกอบต.หนองจะบก ข้าราชการอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ข และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำและอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561 จัดโดยรพ.สต.หนองปรู โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด พร้อมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อุดหนุนเงินให้กลุ่ม อสม.ตำบลหนองจะบก จัดทำ โครงการการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคระบาด ให้กับอาสาสมัคร SRRT โดยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายก อบต.หนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมแบ่งฝันปันรักให้ลูกหลาน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัยใสใสใจรักษ์หนองจะบก รุ่น 1 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอบต.หนองจะบกสะอาด สดใส เพราะทุกคนร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปรู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พร้อมด้วยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองปรู ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแหล่งชุมชนที่ประชากรหนาแน่น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างกำลังใจให้กับหมู่บ้าน และร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง ร่วมบูรณาการกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองจะบก โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา วัดหนองปรู หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 กิจกรรม 5 ส ณ วัดบ้านหนองปรู
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 สว วัยใส ใจรักหนองจะบก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สัปดาห์ที่ 2 ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "การพัฒนาจิตใจ" และนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ได้ให้กำลังใจท่านสว วัยใส ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเต้นแอรบิค และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองจะบก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สว.วัยใสๆ ใจรักษ์หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประชาสัมพันธ์ ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ "ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"
วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2561 วันแรกของปี นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยจิตอาสา หน่วยทหาร และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยทำกิจกรรมทำความสะอาด คัดแยกขยะ และร่วมทำบุญปีใหม่ ทอดผ้าป่า ณ วัดหนองปรู ม.4
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ข้าวใหม่ กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร ขอแนะนำร้านยายลังกาปลาเผา ถนนมทส.ประตู1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม และข้าราชการ พนักงานจ้าง เปิดเต้นท์จุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดกิจกรรมปีใหม่ไทย 2561 พร้อมนำเด็กๆ ผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมทำบุญปีใหม่สืบสานประเพณีไทย
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ และโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นางสาวนันท์มนัส รอดทัศนา และคณะครู มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ได้บรรเลงเพลงปีใหม่มอบให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน “ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี กินเข่าค่ำรำบูชา สักการะท้าวสุรนารี” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรู ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองปรู และได้พูดคุยพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมแจ้งแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองจะบกและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก รุ่น สถาปนาท้าวสุรนารี ครบ 190 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกันดำเนินโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้มอบนโยบายความสะอาดให้แก่ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมแผนชุมชนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนหนองจะบก คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ดำเนินโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางเข้าบ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงานแถลงข่าว ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี "กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี" โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เช้าวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.39 น. ณ บริเวณลานพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาอบต.หนองจะบก และข้าราชการอบต.หนองจะบก ได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำล้ำน้ำลำตะคอง ภายในวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 รับมอบและส่งมอบดอกไม้จันทน์
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.หนองจะบก ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รับดอกไม้จันทร์จากประชาชนตำบลหนองจะบก
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประชาชนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ งบประมาณจัดสรรโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง " สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 2560
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  นำโดยท่านนายกกมล  อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง สมาชิกอบต. ท่านผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหนองจะบก ขอมอบธารน้ำใจส่งต่อเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560  ท่านคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล  อ่อนน้อม  พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านต่างตาและโรงเรียนบ้านหนองปรู  ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นดาวกระจายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมปลูกต้นดาวกระจายเทิดเพระเกียรติ จำนวน 7,600 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณถนนทางกวาว 76 (ริมถนนสองข้างทาง ถนนทางหลวงชนบทสายเส้นทาง มทส.ประตู1 ถึง ประตู2) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง นำผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรม ณ อบต.หนองจะบก วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จ.ระยอง และวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของต้นเอง ทั้งทางด้านโภชนาการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการและจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นำเยาวชนตำบลหนองจะบกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังนัำเขียว จ.นครราชสีมา จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 

 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.