ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกันออกกำลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน
วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
ปลอดภัย หายห่วง กับอบต.หนองจะบก วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันอุบัติภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองจะบก ร่วมกับ รพ.สต.หนองปรู และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 จิตอาสาตำบลหนองจะบก และข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกันทำความดีโดยทำความสะอาดวัดหนองปรู ต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยออกให้บริการฉีดสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในปี 2561 ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันที่พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 คณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 คณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11- 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร/ชุมชน ณ เทศบาลเมืองขลุง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ศึกษาดูงาน ณ อบต.วังกระแจะ จังหวัดตราด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ต.หมอ อ.ประสาท จ.สุรินทร์ จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ต.หมอ อ.ประสาท จ.สุรินทร์
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายวิชิต มะสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกับสุรนารีรุ่นแรก (2527) ปลูกต้นแคฝรั่ง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนายวิชิต มะสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกับสุรนารีรุ่นแรก (2527) ปลูกต้นแคฝรั่ง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำ บริเวณถนนใต้เขตหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ขณะนี้ท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบก ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำใต้ดินตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มขี้น จึงขออนุญาตแจ้งไปยังท่านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน สามารถมาขอรับบริการน้ำจาก อบต.หนองจะบก และทางท่านนายกและ เจ้าหน้าที่อบต.ของเราจะเร่งหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ โทร.044-756906 กด 0 หรือแจ้งความประสงค์ใต้ภาพนี้ ขอบพระคุณค่ะ
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยสภาอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ หน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและจัดระเบียบบริเวณสองข้างทางถนนมิตรภาพ โดยร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลโคกกรวด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ณ ลานเอนกประสงค์ทต.โคกกรวด โดยท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
เช้าวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานอบต.หนองจะบก ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก สภาอบต.หนองจะบก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรูพร้อมด้วยครูและนักเรียน ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก
 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะบก ได้ให้โอวาทเพื่อดำเนินการ " กิจกรรมพัฒนา ตำบลหนองจะบก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2561 " ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยทำความสะอาดรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจะบก 
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ณ รพ.สต.หนองปรู
วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองจะบก ได้ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายกกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ฝึกอบรมและปลูกหญ้าแฝก ณ สำนักงานอบต.หนองจะบก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มดอกไม้ สุรนารีวิลเลจ ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.หนองจะบก และประชาชนตำบลหนองจะบกร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองปรู วัดบ้านถนนหัก วัดตาโหรน และวัดต่างตา
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายภูดิท สังข์ทอง ประธานสภาอบต.หนองจะบก มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมรายได้ให้แก่่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประชาชนตำบลหนองจะบกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และข้าราชการอบต.หนองจะบก ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ขอเชิญประชาชนตำบลหนองจะบกทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ซึ่งในวันนี้ท่านคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานอบต.หนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ปราสาทตาเหมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมพิธิเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญอบต. ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มอบถังขยะให้แก่ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านต่างตา จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มอบถังขยะให้แก่ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองปรู จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดย ท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้นำคณะศึกษาดูงาน(กลุ่มอาชีพตำบลหนองจะบก) ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศรีรักษ์โลก (Eco Lady) จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 กลุ่มอาชีพตำบลหนองจะบก ศึกษาดูงานอาชีพ นำโดยนายกมล อ่อนน้อม นายกอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านปรึกใหญ่สามัคคี จ.ชลบุรี
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยประธานสภาอบต.หนองจะบก นายภูดิท สังข์ทอง คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และรองปลัดนารี ไชยนอก รองปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมประเมินรพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.หนองปรู
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานเปิดโครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและพิธีปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียน สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การทำปลาส้ม และปลาไร้ก้าง สูตรสมุนไพร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยท่านนายกอบต.หนองจะบกได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังโรคและภัยจากการบริโภคอาหารและยาที่ไม่ถูกต้อง ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กับกิจกรรมฝึกอบรมแบ่งปันรักให้ลูกหลาน และกิจกรรมเสริมสุขภาพกายใจ สานสายใยด้วยสันทนาการสร้างสรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส งานปั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก กิจกรรมการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ เวลา 13.30 น.
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการดำเนินงานการดูและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
พ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในตำบลหนองจะบก
จัดเตรียมห้องเรียนต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นครราชสีมา ได้ให้ความอนุเคราะห์ฝึกอบรมโครงการคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุยผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 2 ซึ่งอบรมหลักสูตรอาหารไทย เมนู สาคูไส้หมู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโครงการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนไทย กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 กับสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ในกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านบุญเรือง ที่ 5 ตำบลหนองจะบก โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ออกเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว(อสค.) ต.หนองจะบก ปีงบประมาณ 2561 ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของสว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก รุ่นที่ 2 และในวันนี้ท่านนายกฯกมล อ่อนน้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมพบปะสว.วัยใสใส เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนในครั้งนี้
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ บริเวณที่ทำการมูลนิธิพุทธธรรม 31 ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ถนน 204 ตำบลหนองจะบก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 สว.วัยใสใส ใจรักษ์หนองจะบก ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียน ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ รพ.สต.หนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.ตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ได้ร่วมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองจะบก จัดโครงการจัดงานมุฑิตาจิตศิษย์- ลูก (บัณฑิตน้อย) และพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นท่านประธานในพิธี
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 พิธีมอบสัมฤทธิบัตร/พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายกมล อ่ออน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีและใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชนตำบลหนองจะบก วิ่งคบเพลิงงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกอบต.หนองจะบก ข้าราชการอบต.หนองจะบก ร่วมโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้ครู ข และฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำและอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2561 จัดโดยรพ.สต.หนองปรู โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด พร้อมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อุดหนุนเงินให้กลุ่ม อสม.ตำบลหนองจะบก จัดทำ โครงการการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคระบาด ให้กับอาสาสมัคร SRRT โดยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายก อบต.หนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมแบ่งฝันปันรักให้ลูกหลาน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัยใสใสใจรักษ์หนองจะบก รุ่น 1 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอบต.หนองจะบกสะอาด สดใส เพราะทุกคนร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปรู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พร้อมด้วยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองปรู ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแหล่งชุมชนที่ประชากรหนาแน่น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างกำลังใจให้กับหมู่บ้าน และร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง ร่วมบูรณาการกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองจะบก โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา วัดหนองปรู หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 กิจกรรม 5 ส ณ วัดบ้านหนองปรู
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 สว วัยใส ใจรักหนองจะบก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สัปดาห์ที่ 2 ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "การพัฒนาจิตใจ" และนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ได้ให้กำลังใจท่านสว วัยใส ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเต้นแอรบิค และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองจะบก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สว.วัยใสๆ ใจรักษ์หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประชาสัมพันธ์ ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ "ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"
วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2561 วันแรกของปี นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยจิตอาสา หน่วยทหาร และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยทำกิจกรรมทำความสะอาด คัดแยกขยะ และร่วมทำบุญปีใหม่ ทอดผ้าป่า ณ วัดหนองปรู ม.4
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ข้าวใหม่ กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร ขอแนะนำร้านยายลังกาปลาเผา ถนนมทส.ประตู1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม และข้าราชการ พนักงานจ้าง เปิดเต้นท์จุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดกิจกรรมปีใหม่ไทย 2561 พร้อมนำเด็กๆ ผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมทำบุญปีใหม่สืบสานประเพณีไทย
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ และโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นางสาวนันท์มนัส รอดทัศนา และคณะครู มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ได้บรรเลงเพลงปีใหม่มอบให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน “ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี กินเข่าค่ำรำบูชา สักการะท้าวสุรนารี” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรู ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองปรู และได้พูดคุยพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมแจ้งแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองจะบกและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก รุ่น สถาปนาท้าวสุรนารี ครบ 190 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกันดำเนินโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้มอบนโยบายความสะอาดให้แก่ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมแผนชุมชนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนหนองจะบก คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ดำเนินโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางเข้าบ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงานแถลงข่าว ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี "กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี" โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เช้าวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.39 น. ณ บริเวณลานพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาอบต.หนองจะบก และข้าราชการอบต.หนองจะบก ได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำล้ำน้ำลำตะคอง ภายในวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 รับมอบและส่งมอบดอกไม้จันทน์
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.หนองจะบก ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รับดอกไม้จันทร์จากประชาชนตำบลหนองจะบก
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประชาชนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ งบประมาณจัดสรรโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง " สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 2560
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  นำโดยท่านนายกกมล  อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง สมาชิกอบต. ท่านผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหนองจะบก ขอมอบธารน้ำใจส่งต่อเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560  ท่านคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล  อ่อนน้อม  พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านต่างตาและโรงเรียนบ้านหนองปรู  ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นดาวกระจายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมปลูกต้นดาวกระจายเทิดเพระเกียรติ จำนวน 7,600 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณถนนทางกวาว 76 (ริมถนนสองข้างทาง ถนนทางหลวงชนบทสายเส้นทาง มทส.ประตู1 ถึง ประตู2) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง นำผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรม ณ อบต.หนองจะบก วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จ.ระยอง และวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของต้นเอง ทั้งทางด้านโภชนาการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการและจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นำเยาวชนตำบลหนองจะบกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังนัำเขียว จ.นครราชสีมา จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เยาวชนโรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก เดินรณณงค์ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดอบต.หนองจะบก และนางนารี ไชยนอก รองปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ขอขอบพระคุณการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 22.00 น. นำโดยท่านคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมแรงร่วมใจให้บริการเครื่องดื่มฟรีสำหรับประชาชนที่กำลังเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ร้อยตรีโชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยท่านรองนายกฯได้มอบให้แก่คุณชม้อย รักชาติ และคุณปราณี พรหมเวฬุพัฒน์
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ได้เป็นตัวแทนในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลตำบลด่านขุนทด เทศบาลตำบลแชะ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา
 วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อบรม ณ โรงเรียนบ้านต่างตา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านต่างตา วันที่ 25  พฤษภาคม 2560  อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะบก  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. ท่านปลัดอบต.หนองจะบก ท่านรองปลัดอบต.หนองจะบก คณะครูโรงเรียนบ้านต่างตา คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรู และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ และเพื่อตอบสนองนโยบายในการจัดการขยะมูลผอย โดยการคัดแยกขยะแห่งกำเนิด สร้างวินัย และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายวิชิต มะสันเทียะ เป็นผู้แทนประธานการประชุมคณะทำงานฯ
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก นำโดยท่านรองปลัดนารี ไชยนอก ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ณ เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก นำคณะศึกษาดูงานตำบลหนองจะบก เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ณ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ก่อตั้งเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์ --ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง--
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการสร้างจิตสดใส สร้างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับนักเรียนชั้น ป. 4 – 6 โรงเรียนบ้านหนองปรูและโรงเรียนบ้านต่างตา จำนวน 188 คน ในวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการซ่อมทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล อบต.หนองจะบก ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ ร23  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราขินีนาถ ณ บ้านหัก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ 7 ก.ค. 59  นายกมล อ่อนน้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เดินทางไปรับมอบโล่ และใบประกาศ  " นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2559 "
เมื่อ 1 ก.ค. 59  นายก อบต.และคณะ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านยาง  อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5  ธันวาคม 2557
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดหนองปรู  ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
 งานเลี้ยงขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพายและเทเบิ้ลเทนนิสเยาวชน ตำบลหนองจะบก  ในวันที่ 8 เมษายน 2557ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือพายในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 30  ศรีสะเกษเกมส์
 โครงการฝึกอบรบและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรชุมชน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประะมาณ 2557  ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี
  โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (หมู่ 5 สวนสาธารณะกลางหมู่บ้านวิลเลจ)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองปรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (หมู่ 5)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองปรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพายเยาวชน  ตำบลหนองจะบก  ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือพาย  ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 30  ศรีสะเกษเกมส์
 โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองปรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 3 บ้านถนนหัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ                    ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
 โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร(หมู่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 2 บ้านกรีน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำความสะอาด/ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน วัด  โรงเรียน  สำรวจภาษี  ฉีดวัคซีนสุนัข  แมว  กันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เขตตำบลหนองจะบก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปี 2557(หมู่ 1 บ้านต่างตา) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 1 บ้านต่างตา เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็กอบต.ในปี2557  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำความสะอาด/ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน  สำรวจฐานภาษี  ฉีดวัคซีนสุนัข แมว กันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 พิธีร่วมทำบุญตักบาตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  
 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำองค์กรชุมชนพนักงานส่วนตำบล 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแนวทาางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2555
 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2555
นางจีรวรรณ  ชัยวิรูญรัตน์ นายกอบต.หนองจะบก ได้รับการยกย่องเป็นสตรีดีเด่น ในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นสตรี เนื่องในงานวันสตรีสากลประจำปี 2555
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2555
งานพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กเยาวชนตำบลหนองจะบก
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554
ร่วมงานพระราชทานพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์และหนังสือตราตั้งพระสังฆาธิการ ของพระอธิการหาญ ฐานะจาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองปรู หมู่ 4  ต.หนองจะบก
จัดงานพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
โครงการแจกจ่ายข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการหลานย่ากวาดบ้านล้างเมือง
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองจะบก
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี(พ.ศ.2554-2556)
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.หนองจะบก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)

 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.