ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     แผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี  
     #########แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)##########เปิดอ่าน
     1.(ส่วน 1 )บทนำเปิดอ่าน
     2.(ส่วนที่ 2)สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาเปิดอ่าน
     3.(ส่วนที่ 3.1)การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติเปิดอ่าน
     4.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการเปิดอ่าน
     5.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุขเปิดอ่าน
     6.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาเปิดอ่าน
     7.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมเปิดอ่าน
     8.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจเปิดอ่าน
     9.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเกษตรกรรมเปิดอ่าน
     10.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการกีฬานันทนาการเปิดอ่าน
     11.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     12.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเปิดอ่าน
     13ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     14.ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านความมั่นคงปลอดภัยเปิดอ่าน
     15.บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี( 59-61)เปิดอ่าน
     16.(ส่วนที่4)แนวทางการติดตามและประเมินผลเปิดอ่าน
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.