หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปิดอ่าน
     แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2563เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เปิดอ่าน
     โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เปิดอ่าน
     1.(ส่วน 1 )บทนำเปิดอ่าน
     2.(ส่วนที่ 2)สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาเปิดอ่าน
     3.(ส่วนที่ 3.1)การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติเปิดอ่าน
     4.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการเปิดอ่าน
     5.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุขเปิดอ่าน
     6.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษาเปิดอ่าน
     7.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคมเปิดอ่าน
     8.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจเปิดอ่าน
     9.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเกษตรกรรมเปิดอ่าน
     10.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการกีฬานันทนาการเปิดอ่าน
     11.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     12.ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐานเปิดอ่าน
     13ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     14.ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านความมั่นคงปลอดภัยเปิดอ่าน
     15.บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี( 59-61)เปิดอ่าน
     16.(ส่วนที่4)แนวทางการติดตามและประเมินผลเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,435

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : nongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.