หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ประกาศ 
ประกาศ
ประกาศ  
     ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด/ห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ชุดที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ชุดที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 และคำสั่งที่ 56/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 303,433

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : nongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.