ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลการดำเนินงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
ITA
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
เฟสบุ๊ค อบต.
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประกาศ 
ประกาศ
ประกาศ  
     ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารสวนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด/ห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ชุดที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ชุดที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 และคำสั่งที่ 56/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
การรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
หัวข้อหลัก
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฏหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.132.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,797,132

แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
หัวข้อหลัก
sss   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ประตู 1) หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906
Email : ืnongjabok@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.