ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป  
       ด้วยตำบลโคกก่อ เป็นพื้นที่ที่มีหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน และวัดที่ใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนและที่พักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมีสภาพที่เก่า ประกอบกับในพื้นที่มีการเผาวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอ ซังข้าวใกล้กับสถานศึกษาและชุมชน และมีโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร เช่น ก้อนฟางข้าว ไว้ในชุมชน ซึ่งเป็นเชื่อเพลิงอย่างดี อันเป็นจุดเสี่ยงต่อการลุกลามของไฟมาสู่บ้านเรือนประชาชนได้ ซึ่งมักจะเกิดเหตุการณ์ไฟลุกลามเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม งารนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น

ประธานเปิดงานโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษาและประชาชนทั่

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ครูฝึกสอนปฏิบัติรับภัย

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภัยในบ้าน

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
วันที่ประกาศ : 2560-08-30
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.