กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หมู่บ้านแลนแอนด์เฮ้าส์ หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หมู่บ้านแลนแอนด์เฮ้าส์ หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

Similar Posts