การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ครั้งที่ 1 / 2567 ณ ห้องประชุมอบต. หนองจะบก

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ครั้งที่ 1 / 2567 ณ ห้องประชุมอบต. หนองจะบก

Similar Posts