การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 35/2566 เพื่อปรึกษาหารือ และติดตามงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 35/2566 เพื่อปรึกษาหารือ และติดตามงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts