การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 22/2566

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 22/2566 เพื่อปรึกษาหารือ และติดตามงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts