กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก

Similar Posts