กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก

Similar Posts