กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

Similar Posts