กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา และหมู่ที่ 2 บ้านกรีน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา และหมู่ที่ 2 บ้านกรีน เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

Similar Posts