กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

Similar Posts