กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

Similar Posts