กิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกอบต.หนองจะบกข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กับทางโรงเรียนบ้านหนองปรู ศพด.บ้านหนองปรู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู

Similar Posts