กิจกรรมปลูกต้นไผ่ ตามโครงการปลูกไผ่ 1 ล้านต้น

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่ ตามโครงการปลูกไผ่ 1 ล้านต้น เพื่อคนโคราช ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts