กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณรอบสระคุ้มบัวหลวง ตำบลหนองจะบก จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts