กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู และคณะครู

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู และคณะครู เพื่อรณรงค์และสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Similar Posts