กิจกรรมวันยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมเดินรณรงค์ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567 เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก

Similar Posts