กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4/2566

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts