กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts