กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

+3

ความรู้สึกทั้งหมด

Similar Posts