กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกอบต.หนองจะบก นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกอบต.หนองจะบก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก กับนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองปรู

Similar Posts