ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโพธิ์แก้ว สุขสบาย โดยได้รับโล่ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางประภาศรี อ่อนน้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโพธิ์แก้ว สุขสบาย ซึ่งเป็นจิตอาสา อสม. ในชุมชนบ้านหนองปรู บ้านเลขที่ 181/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยได้รับโล่ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Similar Posts