ขอแสดงความยินดีกับบ้านสวนเลม่อน

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 “บ้านสวนเลม่อน” โดย น.ส.เกสร เพ็งเอี่ยม เกษตรกร ม.3 บ้านถนนหัก ต.หนองจะบก เข้ารับเกียรติบัตร”การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของ งานพัฒนาชุมชน อบต.หนองจะบก และพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา

Similar Posts