โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านต่างตา ๑๑ (จากเขตถนน คสล.-สิ้นสุดเขตทางสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๑ บ้านต่างตา

หัวข้อข่าว : โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านต่างตา ๑๑ (จากเขตถนน คสล.-สิ้นสุดเขตทางสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๑ บ้านต่างตา

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 152,000 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง :

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts