งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อส่งขอรับงบสนับสนุนจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อส่งขอรับงบสนับสนุนจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ณ พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู จำนวน 1 ราย

Similar Posts