งานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และ อสม.หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหนองจะบก

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และ อสม.หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหนองจะบก ณ บ้านบุญเรือง ม.5 จำนวน 4 ราย

Similar Posts