ดำเนินการซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกอบต.หนองจะบก กองช่าง งานพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนลงพื้นที่ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ณ บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4

Similar Posts