ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดการเสด็จประทับแรมภายในจ.นครราชสีมา และเสด็จปฏิบัติพระราชกรณีกิจ

Similar Posts