ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ณ รพ.สต.หนองปรู

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี ณ รพ.สต.หนองปรู

Similar Posts