ต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่บ้านสวนเลม่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาชุมชน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานที่บ้านสวนเลม่อน ของ น.ส.เกสร เพ็งเอี่ยม ม.3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และเครือข่ายกลุ่มอาชีพในตำบล นำสินค้ามาร่วมขายต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Similar Posts