นายกบอสส์ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และนางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกอบต. ลงพื้นที่พร้อมงานพัฒนาชุมชน และ อสม.หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ร่วมมอบรถเข็นวีลแชร์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์ แก่ผู้มีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวให้สามารถได้ประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

Similar Posts