นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไม้เท้าสำหรับคนตาบอดและชุดของขวัญเจลแอลกฮอล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
พร้อมด้วยเลขานุการนายกอบต. และนักพัฒนาชุมชน มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดและชุดของขวัญเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

Similar Posts