นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบไม้เท้าสำหรับคนตาบอด

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีคนตาบอด โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Similar Posts