นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก รับการสนับสนุนด้านกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไม้เท้าสำหรับคนตาบอด จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
มอบหมายให้ “งานพัฒนาชุมชน” ขอรับการสนับสนุนด้านกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ไม้เท้าสำหรับคนตาบอด จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Similar Posts