นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนองปรู จัดโดย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts