ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก สายบ้านต่างตา-บ้านกรีน หมู่ที่ ๑ บ้านต่างตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก สายบ้านต่างตา-บ้านกรีน หมู่ที่ ๑ บ้านต่างตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Similar Posts